Disclaimer

Deze website is van de Erfgoedinstelling Julie Postel te Boxmeer

 

© Copyright 2015 Erfgoedinstelling Julie Postel te Boxmeer

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik mits de bron (“Erfgoedinstelling Julie Postel, Boxmeer”) wordt vermeld. Verdere verspreiding of publicatie is niet toegestaan. (Ook niet door publicatie op openbare websites.)

Op de inhoud en vormgeving van de website van de Erfgoedinstelling Julie Postel rust auteursrecht en databankenrecht.

Niets van de inhoud en vormgeving van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in druk, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Erfgoedinstelling Julie Postel.

 

Disclaimer

Iedereen die materiaal reproduceert dat afkomstig is van de Erfgoedinstelling Julie Postel, hetzij via transcripties of van fotografische of van reprografische exemplaren, is verantwoordelijk voor elke hieruit voortvloeiende overtreding van het auteursrecht.

Via hyperlinks op onze site wordt verwezen naar sites van derden. De Erfgoedinstelling Julie Postel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

De Erfgoedinstelling Julie Postel streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. De Erfgoedinstelling Julie Postel is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is De Erfgoedinstelling Julie Postel niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De auteursrechten op, en het eigendom van het meeste tekst en beeldmateriaal op deze website, liggen bij de Erfgoedinstelling Julie Postel.
Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken de auteursrechthebbende op te sporen. Indien u meent dat u, als auteursrechthebbende van een of meer teksten of beelden, door het handelen van de Erfgoedinstelling Julie Postel in uw belangen wordt geschaad, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen de Erfgoedinstelling Julie Postel om alsnog tot goede afspraken te komen.

We stellen het op prijs als u fouten, mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en onvolkomenheden op de website wilt melden aan info[AT]juliepostel.org. Ook andere opmerkingen zijn welkom.

 

Privacy

Om u als gebruiker te kunnen registreren of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft de Erfgoedinstelling Julie Postel persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, en e-mailadres. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. de Erfgoedinstelling Julie Postel zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

 

Neem bij twijfel of vragen s.v.p. contact op.