Links en literatuur

Links

Zusters van Julie Postel

www.juliepostel.nl              Congregatie Zusters Julie Postel te Boxmeer
www.kasteelboxmeer.nl    Erfgoedinstelling Julie Postel

 

Geschiedenis Kasteel Boxmeer

 

Literatuur over Kasteel Boxmeer

 • 560 jaar Sint Anthonius-Gilde Sambeek, J. Kuijpers, (Boxmeer, 1981)
 • 75 jaar protestantse kerk boxmeer, H.J. Van Cuijk, (Boxmeer, 1997) p. 9-25
 • 750 jaar Kasteel Boxmeer, eens brandpunt tussen Brabant en Gelre. R. van den Brand; (Uitgeverij Van Spijk, Venlo, 1991)
 • Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 2.
 • Bijzonderheden van de voormalige heerlijheid Boxmeer met St. Anthonis en het halfheerlijke Sambeek.
 • De adellijke geslachten Van Culemborg en Van, Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborg’s spruitende heren van Boxmeer, DR. A. W. E. DEK.Nederlandse Leeuw, jrg 1975, blz. 82-115, 125-136
 • De geschiedenis van Boxmeer en Brabant in de 19e eeuw, L. Hoogenboom, 1982
 • De geschiedenis van het kasteel te Boxmeer, A.F. van Beurden in : Geschiedkundige aantekeningen betreffende Boxmeer
 • De Nepomucenuskapel, Boxmeer, uit De Brug nr. 2 (1974) p. 16-18
 • De vroege burchten bij Alpertus van Metz in relatie tot het Kasteel van Boxmeer, Aarts, Bas, in: Het Brabants Kasteel, december 2007.
 • Een onderzoek naar absolute rechten van de Heren van Boxmeer, Haps en Halfsambeek, H.B.M. Essink; (Grave, 1968);
 • Huis Bergh Kasteel-kunst-geschiedenis, Kutsch Lojenga-Rietberg & R. Faber (‘s–Heerenberg, 2000);
 • Kasteel Boxmeer en zijn historie in vogelvlucht, R. van den Brand, in Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen, jrg. 1990 – 13 Nr. 1, 2
 • Land van Cuijk, 33 dorpen en één stad, H. Douma en R. van den Brand, (Boxmeer, 2002) p. 97- 114;
 • Mysteries in Noord-Brabant , Martijn van Adelmund, Bruna Uitgevers B.V., A.W., 28 okt. 2009
 • Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814, J.G.M. Sanders (eindred.); (Hilversum, 2002);
 • Schetsen uit de geschiedenis van Boxmeer, A.F. van Beurden, (Amersfoort/Boxmeer, 1933);
 • Stucwerk Hechtwerk, van het Kasteel te Boxmeer, R. van den Brand & D. Jetten et al, (Boxmeer, 1996);
 • Huis Bergh: Kasteel en Collectie J.H. van Heek 1987
 • Schets der wordings- en bouwgeschiedenis van het Kasteel Bergh te ’s Heerenberg J.H. van Heek 1942